от Ж/Д Вокзала:
Остановка Главпочтамт: 69, 109
Остановка Фрунзе: 46, 51

От автовокзала:
Остановка главпочтамт: 24, 77